Vad gör NIDS?

NIDS arbetar för mänskliga rättigheter i Sverige och inom det nordiska utvecklingssamarbetet. NIDS har särskild erfarenhet av arbete med barns och ungas rättigheter, rättigheter för människor med funktionsnedsättning och rättigheter för HBTQ personer.

NIDS gör situationsanalyser och genomför utvärderingar av utvecklingsprogram och sociala förändringsprocesser. NIDS har erfarenhet av komplexa utvärderingsmetoder, rättighetsbaserat arbete (HRBA) och resultatstyrning (RBM). Tillsammans med kollegor i MSC har NIDS bistått Sida i att utveckla praktiska verktyg för ett rättighetsbaserat arbete.

NIDS stödjer organisationer, företag  och myndigheter att planera och följa upp sitt arbete så att det verkligen leder till resultat som gagnar fattiga och marginaliserade människor och stärker dem att förändra sin situation.

NIDS deltar i två av Sidas ramavtal tillsammans med Niras AB 

  • Ramavtalet för demokratisk styrning och mänskliga rättigheter
  • Ramavtalet för utvärderingar