Vad gör NIDS?

NIDS arbetar för mänskliga rättigheter i Sverige och inom det nordiska utvecklingssamarbetet. NIDS har särskild erfarenhet av arbete med barns och ungas rättigheter, rättigheter för människor med funktionsnedsättning och rättigheter för HBT personer.

NIDS gör situationsanalyser och genomför utvärderingar av utvecklingsprogram och sociala förändringsprocesser. NIDS har erfarenhet av komplexa utvärderingsmetoder, rättighetsbaserat arbete (HRBA) och resultatstyrning (RBM).

NIDS stödjer organisationer, företag  och myndigheter att planera och följa upp sitt arbete så att det verkligen leder till resultat som gagnar fattiga och maktlösa människor och stärker dem att förändra sin situation.

NIDS är med i två av Sidas ramavtal

  • Tillsammans med MSC i ramavtalet för demokratisk styrning och mänskliga rättigheter
  • Tillsammans med Niras AB i ramavtalet för utvärderingar