Tidigare uppdrag

NIDS har tidigare haft ett 50 tal uppdrag för olika bistånds- och mänskliga rättighetsorganisationer som t.ex.

  • För Sida och Svenska ambassader har Annika bl.a. utvärderat landstrategin i Zimbabwe, stödet till den Serbiska jämställdhets policyn, stödet till Sydafrikas HIV/AIDS program, Sidas handlingsplan för hbt-rättigheter och den svenska strategin för speciella insatser för demokrati och yttrandefrihet. Annika har även genomför en studie av det svenska stödet till och genom civila samhällets organisationer
  • För Norad har Annika kartlagt och utvärderat det norska stödet till rättigheter för människor med funktionsnedsättning
  • För Rädda Barnen har Annika utvärderat det svenska arbetet mot barnfattigdom och stöttat lokalföreningar i deras påverkansarbete. Annika har varit projektledare för utvecklingen av Rädda Barnens policy ”Kompassen” samt utvärderat de internationella programmen i Tanzania/Zanzibar (pågår), Etiopien och Nepal.
  • För handikapprörelsen i Sverige, Norge, Danmark och Sydafrika har Annika och Lennart arbetat med både utvärderingar och strategiskt planeringsstöd. Annika har utvärderat det  programmet för människor med funktionsnedsättning i Västbanken och Gaza som stöds av Diakonia och Norska Handikappförbundet (NHF).
  • För Civil Rights Defenders har Annika utvärderat icke-diskrimineringsprogrammet i Östeuropa/Balkan.
  • För Forum Syd har Annika utvärderat landprogrammet i Belarus.