Tidigare uppdrag

NIDS har haft ett 80 tal uppdrag för olika bistånds- och mänskliga  rättighetsorganisationer som t.ex.

  • För Sida och Svenska ambassader har Annika bl.a. utvärderat landstrategin i Zimbabwe, stödet till den Serbiska jämställdhets policyn, stödet till Sydafrikas HIV/AIDS program, Sidas handlingsplan för hbtq-rättigheter, den svenska strategin för speciella insatser för demokrati och yttrandefrihet samt stödet till International Disability Alliance och till CSO Partnership for Development Effectiveness. Annika har även genomför studier av det svenska stödet till och genom civila samhällets organisationer samt Sidas arbete med riskhantering. De flesta av dessa finns att läsa på Sidas hemsida.
  • För Norad har Annika kartlagt och utvärderat det norska stödet till rättigheter för människor med funktionsnedsättning och genomför 2020 en uppföljning av denna kartläggning.
  • För Rädda Barnen har Annika utvärderat det svenska arbetet mot barnfattigdom och stöttat lokalföreningar i deras påverkansarbete. Annika har varit projektledare för utvecklingen av Rädda Barnens policy ”Kompassen” samt utvärderat de internationella programmen i Tanzania/Zanzibar, Etiopien och Nepal.
  • För handikapprörelsen i Sverige, Norge, Danmark och Sydafrika har Annika och Lennart arbetat med både utvärderingar och strategiskt planeringsstöd. Annika har vid tre tillfällen utvärderat programmet för människor med funktionsnedsättning i Palestina som stöds av Diakonia och Norska Handikappförbundet (NHF). Den senaste utvärderingen pågår 2020.
  • För Civil Rights Defenders har Annika utvärderat icke-diskrimineringsprogrammet i Östeuropa/Balkan.
  • För Forum Syd har Annika utvärderat landprogrammet i Belarus.