Arbetspartners

NIDS samarbetar med ett nätverk av likasinnade konsulter i Afrika, Asien, Östeuropa och MENA regionen. NIDS har också ett nära samarbetet med:

Melander Schnell Consultants (MSC) – MSC består av Anna Schnell och Erik Melander. MSC gör analyser, utvecklar metoder och bygger kapacitet inom områdena civila samhället, rättighetsbaserat arbete, uppföljning av myndigheters policy, fred och säkerhet, och resultatbaserat arbete (RBM).

Niras – Niras är ett stort företag med över 40 års erfarenhet av konsultverksamhet inom utvecklingssamarbetet. Niras arbetar med tekniskt rådgivning och projektstöd för utvecklingsprogram över hela världen. Niras arbetar i Afrika, Asien, Europa och Latin Amerika inom ett stort antal sektorer och teman. Niras är en av de största Europeiska konsultföretagen inom sitt område.

My Right – My Right är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som bildades 1981 under FN:s internationella handikappår. Shia består i dag av 30 svenska handikapporganisationer som är aktiva i internationellt utvecklingssamarbete. Målet för Shias arbete är att stödja det arbete som människor med funktionsnedsättning och deras organisationer bedriver för ökade rättigheter, jämlikhet och delaktighet.

Atlas-alliansen – Atlas-alliansen er en stiftelse av 16 organisasjoner av funksjonshemmede i Norge som er involvert i internasjonalt bistandsarbeid. Atlas-alliansen bruker egne erfaringer og kompetanse både i kampen mot tuberkulose og for å bedre funksjonshemmedes levekår i fattige land.

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter bildades för mer än 60 år sedan. RFSL har 29 lokalavdelningar och arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. Arbetet för detta sker genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter. RFSL arbetar både i Sverige och internationellt.