Övriga uppdrag

Exempel på andra uppdrag

  1. På uppdrag av Norad, har NIDS tillsammans med NCG Norge genomfört en utvärdering av det norska biståndet (2000-2010) för att stärka rättigheterna för människor med funktionsnedsättning. Vad har gjorts? Vad blev resultatet? Hur går vi vidare? – var några av frågeställningarna. Rapporten finns också i en lättläst version. De kan laddas ner här.
  2. NIDS har, tillsammans med Lennart Peck – Boman&Peck – utvärderat Civil Rights Defenders’ icke-diskrimineringsprogram i Östeuropa (2008).
  3. NIDS har utvärderat Forum Syds program i Vitryssland (2009).
  4. NIDS har givit stöd till Legal Human Rights Center i Tanzania i deras arbete med att utveckla ett resultatbaserat planerings- och uppföljningssystem och ett rättighetsbaserat arbetssätt (2009-2010).
  5. NIDS var rapportör vid mötet om Paris Agendan och civila samhällets roll i Härnösand (2007).