Rädda Barnen


Exempel på uppdrag för Rädda Barnen

  1. NIDS stödjer Rädda Barnens lokalföreningar i södra Stockholm att följa upp hur kommunerna lever upp till sitt ansvar för barns rättigheter. Arbetet innefattar granskning av statistik och rapporter, översyn av planerings och styrprocesser, intervjuer med barn och ungdomar, möten med politker och tjänstemän, kompetensutveckling och skriftlig återrapprtering.
  2. NIDS har genomfört två analyser av barns rättigheter i Haninge kommun. ”Barnkonventionen i Haninge – vad har hänt”.pdf (3,16MB), 2006 och ”Den goda viljan”.pdf (2,44MB), 2010.
  3. NIDS har bistått Rädda Barnen att ta fram ”Kompassen”, värdegrund, mål och inriktning för Rädda Barnens arbete.
  4. NIDS har gjort utvärderingar av Rädda Barnens arbete i bl.a. Lettland, Västra Balkan, Etiopien och Nepal.
  5. NIDS har gjort en baslinjestudie av hur väl Svenska Rädda Barnen uppfyller kriterier som barnrättsorganisation.
  6. NIDS har gjort en utvärdering av Rädda Barnens arbete för barn i utsatta situationer i Zanzibar. Läs den här.