Handikapprörelsen

Exempel på uppdrag för Handikapprörelsen i Norden (SHIA, Atlas Alliansen och DSI)

  1. NIDS var, på uppdrag av SHIA, medansvarig för planering och genomförande av Sidas första ITP kurser om Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2007-2008)
  2. NIDS har arbetat med organisationsstöd till handikapporganisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Österuropa.
  3. NIDS har koordinerat en studie av framgångsrika projekt för människor med utvecklingsstörning i Indien, Kenya, Rumänien och Sydafrika ”Successful projects – what makes them work”.  Forskare i de fyra länderna samlade erfarenheter från framgångsrika projekt i sina respektive länder och drog gemensamma slutsatser. Inclusion International var uppdragsgivare. Professor Anders Gustavsson, Stockholms Universitet och professor Johans Sandvin, Bodö Högskola var vetenskapliga rådgivare. Studien publicerades 2007. Det finns också en lättläst version av rapporten.
  4. NIDS har genomfört en studie av CBR (Community Based Rehabilitation) från ett användarperspektiv på uppdrag av WHO och Shia. NIDS har också utvärderat det stora norsk/svenska stödet till CBR programmet i Västbanken och Gaza.
  5. NIDS har genomfört utvärderingar av partnerskap, av metoder och stödformer, av effekter av insatser på processer och attityder samt på inkludering av personer med funktionsnedsättning i samhällets olika delar.