Sida

Exempel på uppdrag för Sida

  1. NIDS arbetar tillsammans med MSC för att stödja Sidas medarbetare att tillämpa rättighetsperspektivet praktiskt i sitt arbete. Det innebär bl.a. utbildning av personal och partners, individuellt stöd, analyser av sektorprogram och tematisk briefer. Rapporter och verktyg finns på en tillfällig web-sida, som kommer att integreras med Sidas intranet under våren 2012.
  2. NIDS har utvärderat Sidas tre-åriga HBT handlingsplan, i samarbete med Demokratiutveckling.se , januari 2010.
  3. NIDS har genomfört en baslinje studie av Sidas arbete för människor med funktionsnedsättning, december 2009.
  4. NIDS har, som underkonsult till Indevelop, genomfört en utvärdering av Sidas stöd till civila samhället i Västra Balkan 2005-2010.