NIDS

Lennart och Annika Nilsson

NIDS är en konsultfirma som bygger sitt arbete på mänskliga rättigheter och ett starkt engagemang för en hållbar utveckling. NIDS hjälper organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter att bli mer effektiva. NIDS stödjer myndigheter och företag att leva upp till sina åtaganden.

I NIDS arbetar Annika Nilsson och Lennart Nilsson.